Beeldend kunstenaar en Vormgever. Geboren in 1963 te Sint Laurens, Nederland.
1e graads Lerarenopleidingen gevolgd en afgesloten in Amersfoort en Utrecht voor de vakken Handvaardigheid, Tekenen, Kunstgeschiedenis en Kunstbeschouwing.

Tjacolien Wiersma is een veelzijdig kunstenaar en exposeert regelmatig. Haar werk is in bezit van gemeentes, bedrijven en particulieren. De beelden die Tjacolien maakt zijn zowel twee- als driedimensionaal. Haar kracht ligt in het metersgrote werk.
Thema's die Tjacolien gedurende vele jaren bezig houden hebben een hels en een hemels karakter.

“MONUMENTAAL EN EMOTIONEEL GELADEN
DE WERKEN HEBBEN EEN ZIEL EN ZIJN BEZIELD TOT STAND GEKOMEN”

In de jaren tachtig stond de draagbaarheid van het menselijk lijden centraal, verstild tot uitdrukking gebracht in het monumentale object “Draagbaar”. Meer uitbundig is dit thema verbeeld in een serie “Piëta's” van enkele meters groot en “Hemel- of Hellepoort”, een kunstwerk voor de openbare ruimte in Amersfoort.

In 1999 verbeeldt Tjacolien op bijzondere wijze ”Het Laatste Avondmaal”.
Een thema dat kunstenaars gedurende vele eeuwen heeft geïnspireerd. De installatie dwingt de toeschouwer tot participatie in de verwarring en vertwijfeling die in dit onderwerp besloten ligt.

In 2000 ontstaan grote sterke doeken die mede door een enorme materiaalbeheersing en zeggingskracht de menselijke overwinning laten zien. Deze kent zowel helse als hemelse momenten.

Vanaf 2003 tot heden is Tjacolien gegrepen door het oeroude thema "Vruchtbaarheid". Het thema leidde in 2008 tot een bijzondere installatie in de Catharinakerk in Eindhoven bestaande uit 1400 kilo zand, botten van 4 runderen en een beschilderd doek van 2x3 meter.

Het thema "Vruchtbaarheid" en de zoektocht naar Zuiverheid bracht haar in contact met Islamitische Kunst.

De recente werken zien er zowel rijk als sober uit door het gebruik van cement met bladgoud.

In 2014 was de film Narthex gereed, geïnspreerd door de Pïeta van Michelangelo. Aan de film van 9 minuten is 2,5 jaar gewerkt met ongeveer 110 mensen. De film is geselecteerd door het Eindhoven Film Festival in 2016 en het New York City Independent Film Festival in 2017.

Naast het maken van vrij werk is Tjacolien ook vormgever.
De toegepaste opdrachten benaderd ze vanuit haar kunstenaarsschap.