Huisstijl netwerk voor vrouwelijke professionals
"SONARE"

Wens opdrachtgever:

"SONARE" is een netwerk van ongeveer 50 hoogopgeleide, werkende vrouwen die maandelijks bijeenkomen om kennis en vaardigheden uit te wisselen.De vrouwen vertegenwoordigen verschillende beroepsgroepen. De huisstijI moet professionaliteit, vrouwelijkheid en interactie tussen vrouwen verbeelden.

 

   
 
       
     

"Sonar" is een voortplanting van (geluids)golven. Geluidsgolven die worden uitgezonden en ontvangen. De interactie van ontvangen en zenden ("halen en brengen") wordt in het logo verbeeld door vrouwelijke gezichtscontouren die tegenover elkaar staan en in elkaar overlopen.

Een secundair kenmerk van het logo is dat twee gezichtscontouren met verdikte lijnen tegenover elkaar staan. Deze contouren zouden de contouren van een wijnglas, kunnen voorstellen.

Het wijnglas staat symbool voor de ongedwongen sfeer en wellicht vriendschap die kan ontstaan tussen de vrouwen van het netwerk.